Семинари

српски

Одржани семинари АТС-а

Одржани семинари АТС-а

Дана 18.06.2013. године одржан је први у низу семинара који  Акредитационо тело Србије (АТС) организује с циљем да упозна тела за оцењивање усаглашености са изменама својих докумената система менаџмента, а све у сврху повећања ефикасности поступка акредитације.

Семинари за ТОУ

Семинари за ТОУ

У току 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) је усвојило и/или изменило низ докумената система менаџмента у циљу повећања ефикасности реализације поступака акредитације које спроводи. У претходном периоду дошло је и до промене одређеног броја обавезујућих ЕА и IAF докумената, па је и усаглашавање постојеће документације система менаџмента АТС-а било неминовно.

ЕNFSI 2012 - Quality Assurance in the Forensic Process

ЕNFSI 2012 - Quality Assurance in the Forensic Process

Током 2012. године у оквиру трогодишњег пројекта „Sustainable Quality Within European Forensic Science (SQWEFS)“, а у организацији European Network of Forensic Science Institutes (ЕNFSI) одржан je семинар на тему акредитације у области форензике.

Годишњи семинар за ВО

Годишњи семинар за ВО

Акредитационо тело Србије (АТС) традиционално сваке године у децембру организује годишњи састанак водећих оцењивача за лабораторије за испитивање/еталонирање, контролна и сертификациона тела. Овогодишњи састанак отворио је др Дејан Крњаић, директор АТС-а у среду 21. децембра.

Pages