Семинари

српски

Семинар - Обезбеђивање приступа јединственом европском тржишту

Семинар - Обезбеђивање приступа јединственом европском тржишту

Канцеларијa за европске интеграције Владе Републике Србије наставила је у четвртак и петак, 27. и 28. новембра, у палати Србија, реалиазацију семинара у оквиру програма "Србија и Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) са Европском унијом“, који се организује у сарадњи са Министарством за економску сарадњу и развој Савезне Републике Немачке,...

Искуства лабораторија у примени HRN EN ISO/IEC 17025

Искуства лабораторија у примени HRN EN ISO/IEC 17025

У организацији Хрватског мјеритељског друштва HMD, одржано је друго саветовање под називом „Искуства лабораторија у примени HRN EN ISO/IEC 17025“ у Опатији, oд 24 -27.09.2008. године. Циљ саветовања је био да учесници размене искуства, да се упознају са новинама у лабораторијском раду и свој рад прилагоде новим тржишним захтевима.

Слободно кретање роба у земљама ЕУ и ЕФТА – Нови правни оквир

Слободно кретање роба у земљама ЕУ и ЕФТА – Нови правни оквир

У организацији Министарства економије и регионалног развоја и у сарадњи са Регионалним пројектом за инфраструктуру квалитета CARDS 2006, у оквиру техничке помоћи Европске комисије и Секретаријата ЕФТА, у Палати Србије у Београду је 23.09.2008. године одржан семинар на тему „Слободно кретање роба у земљама ЕУ и ЕФТА – Нови правни оквир“.

Упознавање са директивом Новог приступа која се односи на безбедност машина

Упознавање са директивом Новог приступа која се односи на безбедност машина

У организацији Министарства економије и регионалног развоја (МЕРР), у оквиру ЕУ Твининг пројекта за јачање капацитета МЕРР-а у формулацији, преговорима и имплементацији трговинске политике и преговорима трговинских споразума, у просторијама Министарства одржан је дводневни семинар (17. и 18. септембра) о ЕУ директиви о безбедности машина – Machinery directive – 98/37/EC, oдносно њене ревизије 2006/42/EC.

Pages