Семинари

српски

Размена искустава у области оцењивања усаглашености ЛЗО

Размена искустава у области оцењивања усаглашености ЛЗО

У просторијама АТС-а је 3. и 4. децембра 2015. године одржан, у оквиру билатералног ПТБ пројекта „Подршка инфраструктури квалитета у Србији“, састанак којем су присуствовали представници АТС-а и експерт из Немачке, Карл Хајнц Нојтел (Karl-Heinz Noetel).

Одржана обука у области акредитације флексибилног обима

У периоду од 29. до 30. септембра 2015. године у Атини је одржана обука „Flexible scope (testing and medical labs)“  у оквиру ПТБ пројекта „Promotion of regional cooperation in South East Europe in the field of quality infrastructure“. Oбуку су спровели сарадници Акредитационог тела Грчке (ESYD). Том приликом представљена су искуства ESYD-а и других акредитационих тела у акредитацији флексибилног обима. Обуку су похађали представници Србије, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Албаније, Босне и Херцеговине и Косова*.

Одржана обука у области емисије гасова са ефектом стаклене баште

У периоду од 10.09.2014. до 11.09.2014. године у Загребу, Хрватска, је одржана обука TAIEX- ECRAN: “Regional Training on the EU Emissions Trading System with focus on the monitoring, reporting, verification and accreditation (MRVA) Regulation” на којој су присуствовали представници земаља региона (Хрватске, Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Турске и Албаније).

Обука је за циљ имала следеће:

Одржани семинари за акредитоване ЛИ и ЛЕ

Одржани семинари за акредитоване ЛИ и ЛЕ

Акредитационо тело Србије (АТС) је 25. јуна 2013. године организовало семинар за акредитоване лабораторије за еталонирање, док су 26. и 27. јуна 2013. године одржани семинари за акредитоване лабораторије за испитивање с циљем да се поменуте лабораторије упознају са изменама докумената система менаџмента АТС-а, а све у сврху повећања ефикасности поступка акредитације.

Pages