Семинари

српски

Одржана прва два семинара за акредитоване лабораторије у 2019. години

Одржана прва два семинара за акредитоване лабораторије у 2019. години

У складу са планираним активностима за 2019. годину Акредитационо тело Србије (АТС) је започело реализацију састанака са акредитованим лабораторијама. Састанци су реализовани 22. фебруара и 4. марта 2019. године у просторијама Машинског факултета у Београду. Покушали смо, а надамо се и успели да на најбољи могући начин информишемо наше клијенте о активностима које смо спровели током 2018.

Годишњи семинар за чланове секторских комитета АТС-а

Годишњи семинар за чланове секторских комитета АТС-а

У АТС-у је 21. и 22.децембра 2017. године одржан годишњи семинар са експертима за одлучивање о акредитацији, члановима секторских комитета АТС-а. На семинару су експерти за одлучивање упознати са радом АТС-а у текућој години са посебним освртом на оцењивање АТС-а од стране тима Европске организације за акредитацију (ЕА) и резултатима тог оцењивања.

Програм акредитације у оквиру ЕУ Система трговине емисионим јединицама гасова са ефектом стаклене баште

Програм акредитације у оквиру ЕУ Система трговине емисионим јединицама гасова са ефектом стаклене баште

Република Србија је, као земља кандидат за чланство у Европској унији, преузела обавезу постепеног усклађивања са законодавством ЕУ, укључујући и област климатских промена. У циљу информисања и благовремене припреме заинтересованих страна за испуњење обавеза по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште, 12. и 13. априла 2016.

Одржана радионица у вези новина које доноси стандард ISO/IEC 17021-1

Одржана радионица у вези новина које доноси стандард ISO/IEC 17021-1

Акредитационо тело Србије је, у периоду од 15. до 17. марта 2016. године, било домаћин радионице током које су објашњене новине које доноси стандард ISO/IEC 17021-1, а која је одржана у оквиру регионалног ПТБ пројекта „Промоција регионалне сарадње у Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“. Поред представника домаћина, радионици су присуствовали и представници акредитационих тела из региона: Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Косова*, Македоније и Црне Горе.

Pages